Tarievenlijst per 1 januari 2019

Zitting fysiotherapie                                                                29,90

Zitting fysiotherapie aan huis                                                  41,90

Zitting fysiotherapie in een instelling                                     39,15

 

Screening fysiotherapie                                                            10,40

Intake en onderzoek na screening                                          36,46

Intake en onderzoek na verwijzing                                          36,46

Telefonische zitting                                                                   10,00

Eenvoudige korte rapporten                                                     40,00

Gecompliceerde tijdrovende rapporten                                  75,00

Niet nagekomen afspraak                                                         29,90