Tarievenlijst per 1 januari 2019

  •  Zitting fysiotherapie  30,32
  • Zitting fysiotherapie aan huis   42,32
  • Zitting fysiotherapie in een instelling  36,32 
  • Screening fysiotherapie  10,40
  • Intake en onderzoek na screening  39,97 
  • Intake en onderzoek na verwijzing  36,97
  • Telefonische zitting  10,00
  • Eenvoudige korte rapporten  40,00
  • Gecompliceerde tijdrovende rapporten  75,00
  • Niet nagekomen afspraak  30,32